Ruszyła matura 2011

Matura to pierwszy krok w dorosłość. To ona otwiera drogę do uczelni wyższych, a więc wykształcenia, które ma ogromny wpływ na przyszłą drogę zawodową.

W tym roku egzamin dojrzałości zdaje ok. 400 tysięcy uczniów z ponad 8 tysięcy szkół ponadgimnazjalnych. Dzisiaj, 4 maja maturzyści zmierzą się z obowiązkowym pisemnym egzaminem z języka polskiego. Każdy maturzysta w części pisemnej będzie musiał podejść także do egzaminu z matematyki oraz dowolnego, nowożytnego języka obcego – w tym roku 80 proc. uczniów zadeklarowało język angielski. 

Uczniowie nie muszą jednak ograniczać się tylko do minimum. Mogą wybrać sobie dodatkowe przedmioty i zdawać z nich pisemną maturę. Może być ich maksymalnie 6 z 17 dopuszczalnych. Być może to już jedna z ostatnich sesji, w których wybór jest tak duży. Prawdopodobne, że już w 2015 roku z matury zostaną wycofane przedmioty, które nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem – wśród nich wiedza o tańcu, historia sztuki, filozofia czy język łaciński. Co roku najpopularniejszymi przedmiotami do wyboru są geografia i biologia.

Co więcej maturzyści mogą podjąć wyzwanie i zdawać egzaminy na poziomie rozszerzonym. To rozwiązanie pomaga sprostać wymaganiom rekrutacyjnym, jakie przed przyszłymi studentami stawiają uczelnie wyższe. Egzaminy pisemne trwać będą aż do 24 maja.

Na nich jednak matura się nie kończy. Uczniowie będą musieli także stawić czoła egzaminom ustnym, które odbywać się będą równolegle do pisemnych. Obowiązkowo zaliczyć muszą język polski i język obcy.

Matura będzie zdana, jeśli maturzysta z każdego obowiązkowego przedmiotu uzyska minimum 30 proc. punktów. Jeśli tylko z jednego egzaminu uzyska mniej punktów, będzie mógł zdawać egzamin poprawkowy w sierpniu.