EBC obniża stopy procentowe

euro

Images Money, flickr

Ku uciesze inwestorów, ale jednocześnie ku niemiłemu zaskoczeniu niektórych analityków, Europejski Bank Centralny zdecydował się na obniżenie stóp procentowych do ich historycznie niskich poziomów. Już w czerwcu, gdy po raz pierwszy sprowadzono je do wyjątkowo niskich wartości, część ekspertów miała wątpliwości, co do zasadności tej decyzji. Teraz liczba sceptyków dodatkowo wzrosła. Część z nich twierdzi, że takie działania wcale nie przełożą się na realną poprawę sytuacji ekonomicznej strefy euro, natomiast mogą spowodować szereg problemów odczuwalnych przez banki komercyjne.

Ubiegłotygodniowe obcięcie stóp procentowych o 0,1% sprawiło, że stopa kredytu refinansowego wynosi obecnie 0,05%, stopa oprocentowania depozytów znajduje się na poziomie 0,2%, natomiast stopa kredytu to teraz 0,3%. Co prawda, część ekspertów zakładała, że stopy zostaną obniżone, jednak większość specjalistów przewidywała, że zostaną one utrzymane na dotychczasowych poziomach. Liczono na to ze względu na poprawiający się ogólny stan europejskich gospodarek. Mimo to, ostatnie publikacje danych makroekonomicznych wskazywały na wyhamowanie wzrostu gospodarczego. Zawiodły m.in. odczyty dotyczące PMI dla państw strefy euro. To właśnie sprawiło, że prowadzony przez Mario Draghiego bank centralny Europy podjął decyzję o dalszym luzowaniu polityki pieniężnej.

Inwestorzy na europejskich parkietach bardzo dobrze zareagowali na informację o jeszcze jednej obniżce stóp. Zaczęły rosnąć ceny akcji największych spółek notowanych na giełdach w różnych krajach. Spadki było widać na rynku walutowym. Notowanie eurodolara odnotowało spadek poniżej 1,30 pierwszy raz od ponad roku. Przed ogłoszeniem decyzji EBC 1 euro kosztowało 4,187 złotego, natomiast zaraz po jej przekazaniu do wiadomości publicznej, kurs spadł do 4,1754 złotego. W przeliczeniu na walutę amerykańską 1 euro kosztowało 1,3014 dolara. Zaliczyło także zniżkę względem franka szwajcarskiego oraz funta, odpowiednio 1,2052 franka oraz 0,7931 funta.

Chociaż obniżenie stóp procentowych ma ratować europejski sektor finansowy oraz poprawiać ogólną sytuację ekonomiczną w poszczególnych krajach należących do unii walutowej, to jednak część osób obawia się, że doprowadzi ona do spadku zainteresowania banków komercyjnych przechowywaniem środków na kontach EBC. W dłuższej perspektywie mogłoby to spowodować drastyczne zniżki na giełdach naszego kontynentu.