Wolniejszy wzrost produkcji przemysłowej w lutym

Przemysł

Z podanych wczoraj (19 marca) przez GUS danych wynika, że produkcja w lutym była o 1% niższa niż w styczniu. Był to także wzrost tylko o 4,6% rok do roku, przy wzroście 9% zanotowanym w styczniu. Rada Gospodarcza przy premierze nie widzi jednak powodów do niepokoju.

Zdaniem Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek z Rady Gospodarczej, gorsze wskaźniki są wynikiem umocnienia się złotego, którego wartość względem lutego 2011 roku wzrosła o 6%. Wpłynęło to na zafakturowaną wartość sprzedaży eksportowej. Eksperci z Rady spodziewają się, że w najbliższych miesiącach wynik eksporterów poprawi się dzięki dodatnim różnicom w kursie walutowym (będzie to efektem rozliczania transakcji przy prawdopodobnie słabszym złotym).

Według Rady Gospodarczej negatywny wpływ na dynamikę wzrostu miały też warunki pogodowe, obniżające produkcję sprzedaną budownictwa. Koniec zimy zniweluje ten czynnik, na plus będzie także działała duża ilość finalizowanych projektów infrastrukturalnych.

The following two tabs change content below.