Nadchodzą tłuste lata gospodarki? Prognoza szefowej MFW

Tłuste lata gospodarki

Międzynarodowy Fundusz Walutowy wierzy, że najbliższe lata będą korzystne dla światowej gospodarki. Jego szefowa Christine Lagarde publicznie przyznała, że po 7 słabych latach, teraz wszyscy mają nadzieję na odbicie, które przyniesie, co najmniej 7 lepszych lat. Jak twierdzi jedna z najważniejszych kobiet w światowej gospodarce, istnieje spore prawdopodobieństwo, że to nastąpi, jednak niezbędne jest do tego podjęcie odpowiednich kroków. Chodzi głównie o działania, które pozostają w gestii banków centralnych. Lagarde sugerowała, że na razie niskie stopy procentowe powinny być utrzymywane, a ich stopniowe podnoszenie stanie się sensowne dopiero wtedy, gdy zaobserwujemy, że wzrost gospodarczy jest trwały.

Eksperci dostrzegli, że słowa Lagarde odnoszące się do polityki prowadzonej przez banki centralne miały zapewne związek z faktem, iż w grudniu 2013 r. amerykańska Rezerwa Federalna postanowiła rozpocząć ograniczanie programu QE3 mimo że kondycja gospodarcza Stanów Zjednoczonych nie wskazuje jeszcze na pewne ożywienie, a jedynie daje nadzieję na poprawę.

Christine Lagarde zapowiedziała również, że już 21 stycznia poznamy nowe prognozy MFW dotyczące sytuacji gospodarczej w 2014 r. chociaż nie ujawniono żadnych detali, to jednak ze słów szefowej jednostki wynika, że eksperci patrzą w przyszłość z rosnącym optymizmem, a aktualne przewidywania będą lepsze od poprzednich. Analitycy spodziewają się poprawy, ponieważ pod koniec ubiegłego roku coraz więcej odczytów wskazywało na to, że gospodarki poszczególnych krajów zaczynają podnosić się z kryzysu. Dotyczy to szczególnie krajów rozwiniętych.

Niemniej jednak, Lagarde zauważyła też, że nie będzie można mówić o prawdziwej poprawie sytuacji gospodarczej na świecie, jeżeli będą ją odczuwali jedynie najbogatsi mieszkańcy globu. Niestety, dotychczasowe dane wskazują, że np. w USA wzrost dochodów dotyczył głównie 1% ludzi zaliczanych do grupy najzamożniejszych. W większości krajów wciąż jednak obserwowane jest duże bezrobocie, a poziom życia większości ludzi jest niższy niż przed wybuchem kryzysu.

Ponadto, podczas swojego przemówienia, które odbyło się w waszyngtońskim klubie dziennikarzy, Christine Lagarde wspomniała o problemie, jakim są działania podejmowane przez Stany Zjednoczone. Politycy USA doprowadzają do blokady reformy MFW, która została ustalona przed trzema laty. Zwróciła uwagę na fakt, że w porozumieniu budżetowym USA nie uwzględniono opcji dofinansowania MFW.