Nowe kierunki na polskich uczelniach

Jedną z przyczyn wysokiego bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych jest skostniały system kształcenia i ograniczone możliwości rozwoju studentów. Uczelnie postanowiły wreszcie coś z tym zrobić.

Obecnie edukacja na wyższym szczeblu przebiega na kilkudziesięciu od lat kontynuowanych kierunkach. Każdego roku są one uruchamiane bez względu na zapotrzebowanie rynku pracy i aktualną sytuację gospodarczą w kraju. Na przestrzeni lat oferta uniwersytetów stała się więc już nieco przestarzała. Doskonale widać to na przykładzie masowo produkowanych magistrów, którzy mimo dobrego wykształcenia nie mogą znaleźć zatrudnienia.

Wynika to z faktu, że rynek jest już nasycony specjalistami od zarządzania czy administracji. Nie mieści już także humanistów, których wiedza na dużym poziomie ogólności nie przystaje do współczesnych potrzeb pracodawców. Po latach bezmyślnego systemu edukacji szkoły wyższe zamierzają w końcu odpowiedzieć na realne wymogi rynku pracy. Chcą zainteresować studentów perspektywą dobrej pracy po studiach. Nowa oferta nie jest jednak bezinteresowna. Uczelnie w ten sposób chcą także zapobiec odpływowi studentów, wynikającemu z niżu demograficznego.

Stąd tegoroczni maturzyści, którzy chcą rozpocząć studia dające im w przyszłości szansę na zatrudnienie, będą mogli już wybierać spośród nowych kierunków współgrających z współczesnym zapotrzebowaniem. Mają one kształcić specjalistów w nowych dziedzinach, którzy na rynku pracy są niezbędni, a których obecnie brakuje.

W ofercie uczelni znajdą się więc takie kierunki jak m.in.:

 • energetyka i chemia jądrowa,
 • zrównoważony rozwój energetyczny,
 • górnictwo morskie,
 • eksploatacja terminali LNG,
 • zarządzanie środowiskiem (w języku angielskim),
 • chemia budowlana,
 • mechatronika,
 • projektowanie mechatroniczne,
 • systemy inteligentne,
 • inżynieria systemów,
 • marketing internetowy,
 • informatyka biznesowa,
 • fizyka medyczna,
 • fizyka techniczna,
 • ekofizyka,
 • biofizyka nanobiomedyczna,
 • biotechnologia medyczna,
 • bezpieczeństwo narodowe,
 • studia prawno-ekonomiczne,
 • edukacja techniczno-informatyczna,
 • edukacja przedszkolna,
 • buddologia.