W Polsce jest coraz więcej milionerów

W Polsce przybywa milionerów

Pomimo tego, że sytuacja finansowa przeciętnego Polaka nie jest w pełni satysfakcjonująca, to jednak okazuje się, że właśnie w naszym kraju najszybciej przybywa milionerów. Pod tym względem wygrywamy zarówno z Rosją, która w naszym regionie Europy jest liderem, jeśli chodzi o ogólną liczbę osób mających na kontach sześciocyfrowe liczby, jak też ze Stanami Zjednoczonymi, które pod względem liczby milionerów zdecydowanie przewodzą całemu światu. Co ciekawe, do 2018 r. liczba milionerów w Polsce ma zwiększyć się jeszcze niemal dwukrotnie. Dokładniej, analitycy pracujący dla opracowującego raport banku Credit Suisse przewidują, że będzie to skok o 89%. Oznacza to, że do notowanych obecnie ok. 45 tysięcy osób mających milionowe fortuny, dołączy jeszcze ok. 40 tysięcy zamożnych ludzi.

Jeśli chodzi o okres między rokiem 2012 a 2013, w naszym kraju przybyło 7 tysięcy milionerów. W szybszym tempie osób z takimi fortunami przybywało jedynie w Szwecji. Takie rezultaty sprawiły, że udało nam się powrócić do grupy państw uważanych za średnio zamożne. Do tej kategorii zaliczane są wszystkie te kraje, w których na jednego mieszkańca przypada majątek osobisty wynoszący średnio od 25 tysięcy do 100 tysięcy dolarów amerykańskich. Dla porównania, szacunki dotyczące całego świata wskazują, że na jednego mieszkańca globu przypada średnio 51,6 tysiąca dolarów. Ciekawostką jest również fakt, że to właśnie milionerzy, którzy stanowią zaledwie 10% wszystkich mieszkańców świata mają łącznie na swoich kontach aż 86% globalnego bogactwa. Takie statystyki najlepiej pokazują, jak wielka przepaść finansowa dzieli ich od wszystkich pozostałych ludzi.

Należy przy tym podkreślić, że porównanie bogactw mieszkańców poszczególnych krajów było możliwe dzięki temu, że wszystkie fortuny były podawane w dolarach amerykańskich. Oznacza to, że sytuacja w Polsce jest jeszcze lepsza, niż spodziewało się tego wielu z nas. Przy średnim wynagrodzeniu miesięcznym wynoszącym jedynie trochę ponad 3800 zł brutto, przeciętny majątek przekraczający 25 tysięcy dolarów amerykańskich na jednego obywatela Polski to naprawdę satysfakcjonujący wynik. Jednocześnie, dane te są dowodem na ogromne różnice, jakie występują w poziomie życia poszczególnych obywateli naszego kraju, skoro większość z nas musi przeżyć za niespełna 4 tysiące złotych brutto, wiele osób otrzymuje minimalną krajową w wysokości 1600 złotych, a i tak w zaskakującym tempie przybywa nam milionerów.