Rośnie szara strefa w polskiej gospodarce

kryzys gospodarczy w Polsce

Metaphox (Flickr)

Jak wynika z danych przedstawionych niedawno przez GUS, Polska nienajlepiej radzi sobie z szarą strefą. W 2013 r. widać było, że problem nielegalnego zatrudnienia w naszym kraju stale wzrasta. Co to oznacza dla rynku pracy?

Publikacje Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawiają złudzeń – szara strefa w naszym kraju powiększa się praktycznie z każdy rokiem. Co prawda zebrane dane pochodzą sprzed 2 lat, jednak większość ekspertów nie ma wątpliwości, co do tego, że sytuacja nie polepszyła się. A nawet jeśli udałoby się odnotować poprawę, to byłaby ona minimalna. Przed dwoma laty udział szarej strefy w budowaniu polskiego PKB wynosił 14,5%, co było pokaźnym wzrostem wobec wyniku 14,0% odnotowanego w 2012 r. Ten natomiast był dużo wyższy niż obserwowany w roku 2011 – 12,1%.

Głównym elementem polskiej gospodarki nieobserwowanej, czyli zbioru działań ekonomicznych, które nie są obserwowane ani kontrolowane przez żadne jednostki zewnętrzne, jest tzw. „szara gospodarka”, która tworzy 13,7% rodzimego PKB. Składa się na nią ukryta aktywność w zarejestrowanych podmiotach gospodarczych, która stanowi 9,8% PKB oraz praca „na czarno” (3,9%) PKB).

Poza tym do nieobserwowanej gospodarki zaliczymy działalność nielegalną, której udział w PKB to 0,8%. Prym wiedzie tutaj handel narkotykami, którego wartość szacuje się nawet na 10 mld złotych, co daje mu udział na poziomie 0,6% w budowaniu PKB. 0,15% PKB to „zasługa” przemytu papierosów, który wart jest 2,5 mld złotych. Dochodzi do tego jeszcze sutenerstwo, które stanowi 0,04% polskiego PKB, dając ok. 665 mln złotych zysków.

Dalsze dane GUS wskazały, że szara strefa szczególnie widoczna jest w konkretnych branżach, takich jak choćby gastronomia i hotelarstwo. Oszacowano, że tylko w nich wytwarza się aż 6,1% PKB, czyli ok. 100 mld złotych, które nie są oficjalnie liczone przez urzędy i z których państwo praktycznie nie czerpie korzyści. Szara strefa rozwija się również w sektorze budowlanym, gdzie wkład nielegalnej działalności w tworzenie PKB wynosi 2,6%.

Oprócz tego w szarej strefie funkcjonują liczne jednostki przemysłowe i te działające na rynku nieruchomości. W pierwszym z tych przypadków udział w budowie PKB wynosił w 2013 r. 1,5% PKB, a w drugim było to 1,4%. W branży transportowo-logistycznej szara strefa stanowi 1% polskiego PKB, a wszystkie pozostałe sekcje odpowiadają za 1,6% tego wskaźnika.

The following two tabs change content below.

Franciszek Bordowski

Ostatnie wpisy Franciszek Bordowski (zobacz wszystkie)