Studenci poświęcają się pracy

Polscy studenci są jednymi z bardziej zapracowanych w Unii Europejskiej. Pod tym względem przebijają ich tylko Portugalczycy. Praca pochłania więcej czasu niż nauka własna.

Okazuje się, że studenci w Polsce mają mało czasu na doskonalenie umiejętności we własnym zakresie. Zaraz po zajęciach pędzą bowiem do pracy, która umożliwia im utrzymanie się na studiach. To wniosek z raportu, po międzynarodowym badaniu w ramach projektu „Eurostudent„, które obejmuje 25 państw członkowskich.

Co więcej praca zarobkowa zajmuje im w tygodniu prawie tyle samo czasu, co zajęcia na uczelni. Studenci studiów licencjackich w szkole spędzają ok. 21 godzin tygodniowo, po zajęciach na nauce spędzają 11 godzin. Praca zajmuje im 19 godzin. W przypadku studentów studiów magisterskich różnica jest jeszcze większa. Mniejsza ilość zajęć na uczelni pozwala wykorzystać im wolny czas na zarabianie. Dlatego pracują ok. 25 godzin tygodniowo. Szkoła zajmuje im 18 godzin, na naukę są w stanie wygospodarować zaledwie 11 godzin. Odwrotne proporcje można zaobserwować m.in. w Niemczech.

Takie relacje są wynikiem trudnej sytuacji materialnej polskich studentów. Często praca jest dla nich jedyną szansą, by mogli studiować. Jednak mimo tego, że sami pracują na swoje utrzymanie nie są w stanie w pełni się usamodzielnić. Aż połowa studentów wciąż mieszka z rodzicami. Zbyt wysokie koszty sprawiają też, że Polacy nie mogą pozwolić sobie na studiowanie za granicą. Indeks niepolskich uczeli ma zaledwie 2 proc. studentów