Tagi

Powiązane wpisy

Podziel się

Zmiany w kształceniu nauczycieli

Obecnie młodzi nauczyciele, którzy od razu po studiach trafiają do szkół, są słabo przygotowani do zajęć z dziećmi i młodzieżą. Dlatego konieczna jest reforma systemu ich kształcenia.

Takie stanowisko prezentuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dostrzega duże braki w przygotowaniu pedagogicznym nauczycieli, dlatego chce, by wszyscy, którzy zamierzają się związać z tym zawodem odbyli obowiązkowe staże w szkołach.

Dotychczas kształcenie pedagogiczne polega głównie na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, która uzupełniana jest kilkoma godzinami praktyki we wszystkich rodzajach szkół – od podstawówek po gimnazja i licea. To jednak za mało, by studenci poznali prawdziwe oblicze zawodu i w przyszłości mogli sobie radzić z problemami uczniów i kierować klasą.

Ministerstwo ma więc plany, które przewidują większy nacisk na praktyczne przygotowanie do prac z młodzieżą. Staż trwałby więc zdecydowanie dłużej niż obecnie. Po jego odbyciu student musiałby zdać egzamin państwowy. Uzyskanie pozytywnego wyniku byłoby przepustką do zawodu nauczyciela.

Ministerstwo będzie dążyło także do tego, by zajęcia ze studentami prowadzili również doświadczeni nauczyciele, których zadaniem będzie uświadomienie młodym, najważniejszych problemów, z jakimi będą się stykać w swojej pracy zawodowej. Co więcej specjalizację nauczycielską będzie można wybrać już na początku studiów, a nie jak to jest do tej pory, po kilku latach nauki na uniwersytecie.

Pomysł ministerstwa spodobał się Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. Zdaniem jego członków zmiany wyjdą na dobre polskim szkołom, które będą zasilane przez rzetelnie przygotowanych absolwentów, świadomych metod nauczania i utwierdzonych w przekonaniu, że nadają się do pracy z młodzieżą.