Kołakowski w Bibliotece Narodowej

Biblioteka Narodowa w Warszawie stała się właścicielem zbiorów Leszka Kołakowskiego. Wszystkie rękopisy i osiemdziesiąt prac obcojęzycznych trafiły do archiwum biblioteki.

Leszek Kołakowski wybitny filozof i humanista zmarł przed rokiem, 17 lipca 2009. Pozostawił po sobie jednak swoją mądrość. Do tej pory mogliśmy czerpać ją wyłącznie z książek, a wydanych zostało ok. 30. Teraz Biblioteka Narodowa otrzymała całe archiwum prof. Kołakowskiego: rękopisy, maszynopisy, pierwodruki, korespondencje i dokumenty osobiste, a także nagrania audio i wideo. Jest to dar od wdowy – Tamary Kołakowskiej.

Wszystkie materiały zostaną udostępnione badaczom, część w wersji elektronicznej. Zanim jednak tak się stanie – cenne prace muszą zostać poddane zabiegom konserwatorskim i analizom pracowników Zakładu Rękopisów.