Tagi

Powiązane wpisy

Podziel się

Kolejne zawody do deregulacji

geodeci

Polski rząd przyjął kolejny, trzeci już projekt ustawy dotyczącej deregulacji zawodów. Najnowszy dokument zakłada uwolnienie 101 profesji.

Dzięki temu, dostęp do ich wykonywania być dużo mniej skomplikowany niż obecnie. Takie zmiany mają pobudzić poszczególne branże, poprzez zwiększenie konkurencyjności i podwyższenie jakości usług. Poza tym mają pomóc w stymulowaniu rodzimego rynku pracy. Negatywnie podchodzi do nich jednak większość aktualnych pracowników poszczególnych specjalizacji. Podkreślają oni, że deregulacja jest niesprawiedliwa, a poza tym, obniży prestiż reprezentowanych przez nich zawodów.

Przyjęty 11 marca projekt ustawy deregulacyjnej zakłada, że uwolnione zostaną m.in. zawody związane z branżą wydobywczą i geologiczną. Na wszystkie profesje, do których tym razem ułatwiony zostanie dostęp, aż ok. 80 stanowią te, które są powiązane właśnie z jedną z tych specjalizacji.

Wśród konkretnych profesji w tych branżach, które mają zostać otwarte dla większej grupy pracowników zalicza się m.in. zawód geofizyka górniczego, mierniczego górniczego, instruktora strzałowego, spawacza w podziemnych zakładach górniczych, elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o niskim napięciu w podziemnych zakładach górniczych czy spawacza w odkrywkowych zakładach górniczych.

Oprócz tego, łatwiej będzie znaleźć pracę na stanowisku strażaka i rzecznika patentowego. W pierwszym przypadku zniesiony zostaje obowiązek odbywania tak dużej liczby szkoleń, jak dotychczas, a w drugim łatwiejsze ma stać się przejście przez testy umożliwiające dostanie tej pracy. Obecnie tylko raz na 3 lata prowadzone są rekrutacje do aplikacji pozwalających przystąpić do egzaminów. Jako, że pytania są trudne, nie wszystkim udaje się przebrnąć przez egzaminy.

Teraz jednak pytania mają być przystępniejsze. Prostsze pytania mają też pojawiać się na testach przygotowywanych dla przyszłych maklerów giełdowych.

Tłumaczem przysięgłym będą mogły zostać osoby o wykształceniu na poziomie licencjata zawodowego lub inżyniera, a nie jak dotąd, magistra. Konserwatorzy zabytków będą zobowiązani do odbycia krótszych praktyk dopuszczających do pełnienia zawodu. Ponadto, w trzeciej transzy deregulacyjnej ułatwiono dostęp m.in. do zawodu muzealnika, rzeczoznawcy ds. jakości handlowej produktów rolno-spożywczych, czy też rusznikarza.