Matura w tym roku nie taka straszna

Znane już są wstępne wyniki tegorocznej matury. Ogłosiła je Centralna Komisja Egzaminacyjna. I jak się okazuje uczniowie osiągnęli przyzwoicie dobre efekty – z pewnością lepsze niż w roku ubiegłym.

Szczególnie widoczne jest to na przykładzie dowolnych przedmiotów wybieranych przez maturzystów, np. geografii, historii czy WOS-u. Nie tak straszna jak wróżono okazała się również królowa nauk, czyli matematyka, która jako przedmiot obowiązkowy powróciła po długiej przerwie. Matura z matematyki w aż 87% przypadków zakończyła się sukcesem. Co prawda mogło być lepiej, ale biorąc pod uwagę fakt, że przedmioty ścisłe nie cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży, efekty są satysfakcjonujące. Jeśli chodzi o język polski to tylko co dwudziesty maturzysta będzie musiał podejść do egzaminu po raz drugi.

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała również, że najlepiej z zadaniami maturalnymi poradzili sobie uczniowie liceów ogólnokształcących, którzy stanowili najliczniejszą grupę zdających – 229 516 osób. Najsłabiej wypadli maturzyści ze szkół uzupełniających. W przypadku liceów zdawalność osiągnęła poziom 37%, a techników – 34%. Łącznie do egzaminów przystąpiło 351 852 tegorocznych absolwentów, z których 81% edukację na średnim szczeblu zakończyło z sukcesem.