Polacy narzekają na dochody – Diagnoza Społeczna

społeczeństwo

Sporządzony przez Radę Monitoringu Społecznego raport zatytułowany „Diagnoza Społeczna 2013” wykazał, że chociaż Polacy twierdzą, iż ich dochody wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb, to i tak narzekają na zbyt niskie pensje. Przez ostatnie dwa lata do 76% wzrósł odsetek Polaków, którzy uważają, że ich miesięczne wynagrodzenia pozwalają na przeżycie, a o 1,9% zmniejszyła się grupa tych, którzy twierdzą, iż nie są w stanie opłacić rachunków z otrzymywanej pensji. Chociaż dane te prezentują się całkiem satysfakcjonująco, to jednak Polacy nie są zadowoleni z uzyskiwanych płac. Po analizie dokładniejszych danych okazuje się, że od 2011 r. realne dochody Polaków rzeczywiście skurczyły się i to aż o 5%. Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna najwyraźniej wskrzesiła w nas wyjątkową kreatywność.

Skoro mimo spadku realnych dochodów i mimo narzekań na wysokość płac, rośnie liczba osób umiejących poradzić sobie z zaspokajaniem najważniejszych potrzeb, to można pochwalić nas za zaradność i przedsiębiorczość. Wiele wskazuje na to, że uczymy się rozsądnie dysponować pieniędzmi i jesteśmy lepiej zmotywowani do osiągania wyznaczonych sobie celów nawet, jeśli warunki zewnętrzne nam nie sprzyjają. Co ciekawe, „Diagnoza Społeczna 2013” wykazała, że aż 81% obywateli naszego kraju jest zadowolonych z życia. Badania dowodzą również, że stajemy się coraz bardziej niezależni od państwa. Według ekspertów, nasza samodzielność rzeczywiście sprzyja poszczególnym osobom, jednak nie jest korzystna dla społeczeństwa. Coraz rzadziej współpracujemy, zajmujemy się własnymi sprawami, a dodatkowo, nie ufamy sobie wzajemnie. Potwierdzają to kolejne dane uzyskane przez Radę Monitoringu Społecznego, z których wynika, że tylko 11% Polaków ufa innym osobom.

Twórcy raportu przyznają, że ewidentnie stajemy się coraz większymi indywidualistami. Wszystko to powoduje, że spada liczba osób chcących udzielać się społecznie. O własnej aktywności na rzecz innych mówi tylko 15,2% pytanych. Kurczy się również liczba jednostek należących do wszelkich organizacji. Nie lubimy się zrzeszać, wolimy działać w pojedynkę. Zmieniają się także wyznawane przez Polaków wartości. Coraz większą wagę przykładamy nie tylko do zdrowia, ale i do pracy oraz pieniędzy. Mniej zależy nam natomiast na małżeństwie i dzieciach. Dodatkowo, po raz pierwszy od 20 lat zaczęło ubywać osób uważających demokrację za najlepszą formę rządów. To natomiast podkreśla kryzys w stosunkach między państwem a obywatelami.