Będzie blokada na import rosyjskiego węgla?

kopalnia

Nasilają się naciski i protesty branży górniczej na wprowadzenie przez rząd premier Ewy Kopacz zapisów uniemożliwiających lub przynajmniej utrudniających sprowadzanie węgla z zagranicy, szczególnie z Rosji. Najbardziej spektakularną akcję przeprowadzili śląscy górnicy na polsko-rosyjskim przejściu granicznym Braniewo-Mamonowo, którzy blokując tory gotowi byli wstrzymywać transporty węgla z Rosji. Po rozpoczęciu rozmów z rządem zakończyli jednak tą formę protestu.

Polskie górnictwo węglowe od lat zmaga się z problemem nierentowności wydobycia, a w sytuacji gdy zapotrzebowanie na ten surowiec zarówno ze strony odbiorców indywidualnych, jak i z przedsiębiorstw systematycznie wzrasta, jest to objaw dosyć zaskakujący. Zasadnym staje się pytanie, czy zapowiadane przez rząd wprowadzenie koncesji na handel węglem pochodzącym z importu i wdrożenie certyfikatów jakościowych w obrocie takim surowcem podreperuje w wystarczającym stopniu kondycję krajowych wydobywców? Według ekspertów nie są to działania wystarczające, by uratować nierentowne kopalnie. Branża górnicza będzie zmuszona wcześniej czy później do znacznego obniżenia kosztów własnych, które w znaczącym stopniu powodują wysoką cenę produktu finalnego – węgla.

Polskie górnictwo dręczy przypadłość, która już wiele branż doprowadziła do upadku – korzystając z zasad gospodarki kapitalistycznej, chcą jednocześnie wypełniać swoje obowiązki w systemie socjalistycznym. Znaczny wpływ na takie postrzeganie mają górnicze związki zawodowe, które zainteresowane są głównie utrzymaniem niezliczonych przywilejów funkcjonujących od lat w branży, a w znacznej części pokrywanych przez budżet państwa. Wiele z tych przywilejów dawno straciło swą zasadność, ale próby likwidacji spotykają się ze zdecydowanym oporem związkowców.

Ograniczenie importu węgla spowoduje podwyżkę tego surowca w składach opałowych, a koszt ten zostanie przerzucony na odbiorców zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Nie będzie więc motywacją dla branży górniczej do obniżenia kosztów funkcjonowania branży i obniżania cen własnych.